La frase del mese:

 

Jeśli chcesz otrzymać od życia
coś, czego nigdy nie miałeś,
musisz być gotowy
na uczynienie czegoś
czego nigdy w życiu
jeszcze nie zrobiłeś.

 

If you want to obtain from your life
Something you've never had,
You must be ready to do
Something you've never done before.

www.aztraduzioni.eu

Una buona traduzione è come una lastra di vetro. Si nota che c’è solo quando ci sono delle imperfezioni: graffi, bolle. L’ideale è che non ce ne siano affatto. Non dovrebbe mai attirare l’attenzione su di sé.    Norman Shapiro